Bảo vệ sau đó thôi miên và đụ nữ tổng thống xinh đẹp

0 views
|

Bảo vệ thôi miên và đụ nữ tổng thống xinh đẹp. Anh thích chủ tịch từ khi mới vào công ty, nhưng bảo vệ biết cô ở đâu nên không dám tán tỉnh. Vì biết kỹ thuật thôi miên nên chú bảo vệ đã mời bạn. Vị tổng thống xinh đẹp đến nhà cô và dùng thuật thôi miên để đụ tổng thống. Khi nhân viên bảo vệ thấy sản phẩm của cô ngon đến vậy, anh ta đã mời nhân viên công ty thân thiết đến nhà cô để họ đụ cô theo nhóm. . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *