Thầy giáo dụ học sinh về nhà cưỡng hiếp

0 views
|

Thầy giáo bắt một học sinh đến nhà cưỡng hiếp cô. Thầy thích một học sinh trong lớp mà thầy là giáo viên chủ nhiệm. Thích cô đến mức thầy giáo lên kế hoạch bắt cậu học sinh về nhà cưỡng hiếp cô. Người thầy đã thực hiện ý định đen tối của mình với cậu học sinh mình thích nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Thầy giáo mời một nam sinh khác đến nhà chơi cùng mình và nữ sinh kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *